Giacomo Meyerbeer

HomeblogGiacomo Meyerbeer

Giacomo Meyerbeer

Vogelsdorf bij Berlijn, 5 september 1791 – Parijs, 2 mei 1864

Componist Giacomo Meyer

Giacomo Meyerbeer was de componist van het spektakel! Tijdens een volledig verzorgde operareis met klassieke muziek reizen specialist Hannick Reizen beleeft u memorabele uitvoeringen van de mooiste werken van Meyerbeer.

Meyerbeer: de weg naar succes

Oorspronkelijk heette hij Jacob Liebmann Beer. De toevoeging Meyer was de voorwaarde, die een verwant met die naam stelde, voor het aanvaarden van een grote erfenis. Hij was de zoon van een Duitse joodse bankier uit Berlijn. Giacomo studeerde als wonderkind muziek aan de beroemde muziekschool in Berlijn, samen met Carl Maria von Weber. Maar zijn eigenlijk muzikale vormer was Abbé Vogler in Darmstadt. Hij schreef twee weinig succesvolle opera’s en trad een tijd lang op als pianist. Door Salieri kreeg hij het vertrouwen in zijn talent als componist terug. Deze raadde hem aan in Italië contrapunt te gaan studeren. Hij vertrok in 1816 naar Italië, waar hij het einde van de Opera Seria meemaakte en de laatste ontwikkelingen van dit genre. 

Meyerbeer: het succes

Onder invloed van Rossini en diens tijdgenoten schreef hij zeven opera’s, die vocale virtuositeit combineerde met een muziektheater van een sterk beeldende kracht. Rossini leerde hem wat hem ontbrak: melodieën componeren. Met deze opera’s haalde hij enkele redelijke successen. De laatste van het zevental was Il crociata in Egitto (1824) die de aanleiding gaf om naar Parijs te vertrekken voor een opvoering daar. Van 1823 tot 1826 woonde hij in Berlijn. Hier kreeg hij weer contact met zijn oude studiegenoot Weber, die hem fel verweet dat hij opera’s in Italiaanse stijl was gaan schrijven. De Franse voorkeur voor grootschalig opgezette Grand Opéra* sprak Meyerbeer zo tot de verbeelding, dat hij zich in 1826 blijvend in de Franse hoofdstad vestigde.

In Parijs groeide hij uit tot de belangrijkste componist van het genre Grand Opéra. Zijn samenwerking met de librettist Eugène Scribe begon met Robert la Diable (1831). De opera werd een mijlpaal in de Franse muziekgeschiedenis. Dit spektakel zou enkele decennia kenmerkend blijven voor de opvoeringen in de Parijse Opéra. De première bezorgde Meyerbeer niet alleen de gunst van het Franse publiek, maar ook de bewondering van Berlioz, die vooral waardering had voor Meyerbeer's orkestrale effecten.

Vijf jaar later volgde Meyerbeer's meesterwerk, Les Huguenots (1836). Dit werd zo mogelijk een nog groter succes en het is het enige werk dat tot ver in de twintigste eeuw repertoire zou houden. Les Huguenots is geschreven voor een groot ensemble van 23 solisten waaronder zes hoofdrollen en een omvangrijk koor en ballet. In deze opera schreef hij dankbare vocale partijen, imponerende ensembles en grootse theatrale effecten. Bovendien toonde hij zich meester in het opbouwen van muzikale structuur. Zelfs Wagner erkende dat het vierde bedrijf, met de beroemde wijding van de zwaarden en het grote liefdesduet, een meesterstuk is van dramatische compositie.

Met zijn latere werken zou hij dit niveau niet meer bereiken. Schumann's kritiek op Meyerbeer's opera Le Prophète (1843) is de kortste die ooit geschreven is: het hele artikel bestaat uit: †.
Meyerbeer's enige opéra-comique, Dinorah (1859), is bekend gebleven door de sopraanaria 'Ombre légère'. Toch kan de Grand Opéra L’Africaine (1865), die een jaar na zijn dood in première ging, het op meerdere punten naast Les Huguenots handhaven.

Meyerbeer anticipeerde met zijn opera’s op de massakunst in de show- en filmbusiness van de twintigste eeuw. Doelbewust verenigde hij verschillende nationale stijlen tot een persoonlijke stijl en beïnvloede veel van zijn tijdgenoten: Berlioz, Halévy, Gounod, Massenet en zelfs Verdi en Wagner. Meyerbeer had een zwakke gezondheid, vaak moest hij kuren en dikwijls leed hij pijn. Hij stierf na een kortstondige ziekte als een rijk en geëerd man. Hij genoot van zijn erkenning maar deed ook veel voor anderen.

* Grand Operá is een spektakelwerk in drie tot vijf bedrijven op een historisch thema met oogverblindende toneelbeelden, massa scènes, grote koren, uitgebreide balletten en ensembles. Een vorm die in de eerste helft van de negentiende eeuw in Parijs tot bloei kwam.

Wilt u graag reageren op deze blog gebruikt u dan onderstaand formulier of bel ons op 070-3191929.Brochure aanvragen