Idomeneo - Mozart

HomeblogIdomeneo - Mozart

Idomeneo
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

De Trojaanse oorlog vormt de achtergrond van een verhaal waarin een vader zijn eigen zoon moet offeren voor het welzijn van de gemeenschap. Mozart ondersteunde Idomeneo’s innerlijke strijd tussen vader en vorst met een briljante symfonische partituur vol gedurfde harmonieën.

Leest u vooral niet verder wanneer u verrast wilt worden tijdens de voorstelling. Beleef de opera Idomeneo van Mozart tijdens een volledig verzorgde operareis met klassieke muziek reizen specialist Hannick Reizen

Idomeneo - Mozart

Idomeneo van Mozart: de feiten op een rij

Opera in 3 aktes, 7 tonelen
Libretto: Giambattista Varesco, gebaseerd op het libretto van Antoine Danchet
Première: München (Hoftheater), 29 januari 1781

Idomeneo, koning van Kreta: tenor
Idamante, zijn zoon: sopraan/mezzosopraan
Ilia, Trojaanse prinses: sopraan
Elettra, Griekse prinses: sopraan
Arbace, vertrouweling koning: tenor
Hogepriester van Neptunus: tenor
La voce, stem van het orakel: bas

Idomeneo, koning van Kreta, heeft tien jaar lang strijd gevoerd tegen Troje. De stad is verwoest en de inwoners zijn vermoord. Het zegevierende Griekse leger keert terug, samen met zijn bondgenoten, waaronder Idomeneo.

Idomeneo - Mozart

Eerste akte

Eerste toneel
De appartementen van Ilia in het paleis van Idomeneo. Ilia is gegijzeld door Idomeneo en samen met de andere Trojanen naar Kreta gezonden. Zij treurt over het lot van Troje en over dat van haar vader en broers. Een deel van de Griekse vloot, waarop zij naar Kreta werd gevoerd, is tijdens een storm vergaan. Het is zeer waarschijnlijk dat Idomeneo daarbij om het leven is gekomen. Zijzelf werd gered door Idamante, op wie zij verliefd is. Zij vreest echter dat Idamante van Elettra houdt, die ook naar het eiland is gevlucht. Zij smeekt om innerlijke rust (aria: Padre, germani, addio). Idamante nadert en vertelt haar dat enkele schepen van Idomeneo’s vloot binnen zijn gekomen. Hij laat Ilia en alle Trojaanse gevangenen vrij en verklaart haar hartstochtelijk zijn liefde (aria: Non ho colpa). De Trojanen en Grieken zijn verheugd en tonen hun dankbaarheid (koor: Godiam la pace). Elettra verwijt Idamante dat hij de Trojanen begunstigt. Arbace meldt dat Idomeneo de overtocht niet heeft overleefd. Ze smeken de goden om genade. Elettra blijft alleen achter. Zij is bang dat Idamante, als hij koning van Kreta is, Ilia als koningin zal kiezen. In haar wanhoop roept zij de Furiën aan. Haar hart is vervuld van haat en wraakgevoelens (aria: Tutte nel cor vi sento).

Tweede toneel
Aan de kust, de woeste zee heeft een ravage aangericht. In de verte noodkreten van eilandbewoners en gestrande zeelieden (koor: Pietà! Numi, pietà). Idomeneo is toch gered. Maar de belofte aan de goden, dat hij het eerste levende wezen dat hij aan land aan zal treffen, zal offeren, maakt hem bang (aria: Vedrommi intorno). Idamante komt op en treurt nog steeds over de dood van zijn vader. Omdat het twintig jaar geleden is dat hij zijn vader voor het laatst zag, herkennen ze elkaar niet. Als Idamante onthult dat hij bezorgd is over zijn vader Idomeneo, maakt Idomeneo zich bekend. Idomeneo verklaart dat het beter was geweest indien zij elkaar niet hadden ontmoet. Idamante begrijpt daar niets van (aria: Il padre adorato). Het Kretenzische leger komt aan wal en wordt met gejuich verwelkomd (mars en koor: Nettuno s’onori). 

Tweede akte

Eerste toneel
De koninklijke appartementen. Idomeneo onthult Arbace het geheim van zijn gelofte aan Neptunus; hij moet zijn eigen zoon offeren! Arbace geeft hem de raad Idamante het land uit te sturen en een ander slachtoffer voor Neptunus te zoeken (aria: Se il tuo duol). Idomeneo besluit dat Idamante Elettra zal begeleiden naar het hof van haar vader in Argos. Ilia, die van dit alles niet op de hoogte is, komt Idomeneo geluk wensen met zijn behouden terugkeer. Ilia heeft op Kreta een nieuw vaderland gevonden (aria: Se il padre perdei). Idomeneo beseft dat zij verliefd is op Idamante. Neptunus heeft nu drie slachtoffers: Idamante zal worden geofferd en Idomeneo en Ilia zullen bezwijken aan hun verdriet. Hij is wanhopig (aria: Fuor del mar). Elettra is gelukkig dat zij naar haar land kan terugkeren samen met Idamante. Zij vertrouwt erop dat hij Ilia spoedig zal vergeten en alleen haar zal toebehoren (aria: Idol mio).

Tweede toneel
De haven van Sidon. Een serene kalmte van de zee (koor: Placido è il mar). Idamante, verbijsterd en bedroefd, onderwerpt zich aan de wil van zijn vader; hij zal vertrekken samen met Elettra. Idomeneo zegent het paar (terzet: Pria di partir). Plotseling steekt er een hevige storm op en er verschijnt een afschuwelijk monster in de golven. Het volk ziet hierin de woede van Neptunus en vraagt ontzet wie verantwoordelijk is voor de belediging van de godheid (koor: Qual nuove terror). Idomeneo erkent dat hij de schuldige is en smeekt de god Neptunus om hem te straffen in plaats van onschuldige slachtoffers. Terwijl de storm voortraast, vlucht het volk in paniek weg (koor: Corriano, fuggiamo). 

Derde akte

Eerste toneel
De koninklijke tuinen. Ilia overdenkt haar liefde voor Idamante (aria: Zeffiretti lusinghieri). Idamante belooft haar het zeemonster te verslaan en ze verklaren elkaar hun eeuwige liefde (duet: S’io non moro a questi accenti). Zij worden ontdekt door Idomeneo en Elettra. Opnieuw vraagt Idamante zijn vader waarom hij hem steeds ontwijkt. Maar Idomeneo kan er niet toe komen zijn zoon de waarheid te vertellen. Hij beveelt hem het land te verlaten. Ilia verklaart daarop dat zij met hem mee zal gaan, maar Idamante staat erop dat zij veilig op Kreta blijft. De jaloerse Elettra ziet dat het geluk aan haar greep ontsnapt. Zij nemen afscheid van elkaar (kwartet: Andrò ramingo e solo). Arbace vraagt Idomeneo het volk te kalmeren. Wanneer de koning vertrokken is, smeekt hij de goden om genade (aria: Se colà ne’ fati’ scritto).

Tweede toneel
Een groot plein voor het paleis. Idomeneo en Arbace komen op met hun gevolg. Als Idomeneo de naam van het slachtoffer bekent maakt, Idamante, verstijft het volk van ontzetting (koor: O voto tremendo).

Derde toneel
De tempel van Neptunus. Idomeneo verschijnt voor de bloedige ceremonie (cavatina met koor: Accogli, oh re del mar). Juichende overwinningskreten; Idamante heeft het monster gedood. Toch biedt hij zich aan als slachtoffer voor Neptunes (aria: No, la morte). Als Idomeneo de dodelijke slag wil toebrengen, werpt Ilia zich tussen hen en biedt zichzelf aan als slachtoffer. Het beeld van Neptunus komt in beweging en een onderaardse stem verkondigt dat Idamante als koning moet regeren met Ilia als zijn bruid (Ha vinto amore). Elettra vlucht weg alsof zij wordt opgejaagd door furiën (aria: D’Oreste, d’ Aiace). Idomeneo draagt de soevereiniteit over aan zijn zoon en wenst hem en het volk van Kreta geluk (koor: Scenda Amor, scenda Imeneo).

Wilt u graag reageren op deze blog gebruikt u dan onderstaand formulier of bel ons op 070-3191929.

 

Brochure aanvragen