De achtergrond van Hannick-reisleider Pieter Prick

Na zijn studie natuurkunde aan de HTS in Eindhoven, studeerde Pieter Prick van 1972-1979 fluit bij Frans Vester aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Van 1980 tot 1996 was hij als programmamaker/producer/regisseur verbonden aan de afdeling Klassieke Muziek van de AVRO, met als hoofdtaak het programmeren van de omroeporkesten en registratie van de landelijke orkesten waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest. In die periode was hij onder meer vast panellid van het programma Discotabel en regisseur van grote klassieke evenementen zoals het Mahlerfeest in  Amsterdam.

Van 1996 tot 2005 was hij algemeen/artistiek directeur van het Orkest van het Oosten met Jaap van Zweden als chef-dirigent en tijdelijk ook algemeen directeur van het Conservatorium in Enschede.

In 2005 richtte hij Pioneers in Culture op, waarin allerlei activiteiten worden ontplooid op velerlei gebied in de klassieke muziek, zoals  management ad interim, vertegenwoordiging van musici, ensembles en orkesten en opzetten van eigen producties. Vanuit Pioneers in Culture was hij tweeëneenhalf jaar als hoofd van de artistieke afdeling a.i. verbonden aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest, een jaar als zakelijk leider a.i. verbonden aan The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir van Ton Koopman en een half jaar de artistieke manager van het Radio Filharmonisch Orkest en de Radio Kamer Philharmonie van het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum.

Pieter Prick heeft diverse artikelen gepubliceerd en lezingen gegeven over uiteenlopende onderwerpen in de klassieke muziek, vele concertpresentaties en inleidingen op concerten verzorgd, was jarenlang adviseur voor het Fonds Podiumkunsten, lid van uiteenlopende jury's en is lid van de adviescommissie van BNG Cultuurfonds.

Pieter vergezelt u heel graag op uw reis door de muziek! Vraag hier uw brochure aan!

Enkele woorden van Pieter Prick over zijn reizen

“Zoals champagne sprankelt, bruist deze reis waarin alle glamour die zo typisch is voor de Weense wals, muzikaal tot uitdrukking komt in Gräfin Mariza en zonder enige twijfel ook tijdens het nieuwjaarsconcert. Ik wens u reeds een fantastisch 2020.” (vier Oud & Nieuw in elegant Wiesbaden)

Hannick-reisleider Pieter Prick

Een speciaal bericht van Hannick-reisleider Pieter Prick

Pieter Prick vertelt graag over wat een reis zo een succes maakt!

Flow in balans
De eerste reis die ik als reisleider voor Hannick maakte was met zo’n 25 gasten naar Boedapest in de kerstperiode van 2013. Snel daarna volgden in 2014 reizen naar Abu Dhabi en Dresden, om in 2015 te vervolgen met een viertal reizen naar Heidelberg, Praag, Warschau en Bayreuth. Mijn laatste reis vóór corona was rond de recente jaarwisseling naar onder meer het Hessisches Staatstheater in Wiesbaden.

Terugkijkend kan ik zeggen dat deze reizen op het eerste oog nauwelijks onderling vergelijkbaar zijn. Het bleek telkens weer een avontuur vol verrassingen met vele unieke nieuwe ervaringen. Zo waren de reisprogramma’s telkens weer anders, varieerde het aantal reisdagen, lieten de concertlocaties weer andere indrukken achter en waren de voorstellingen vaak uniek en zonder uitzondering op internationaal niveau.

Vooral de uitgelatenheid van onze gasten maakte elke reis weer tot een bijzondere ervaring. Vanuit mijn rol als reisleider is het heerlijk te merken hoe men met aandacht betrokken is bij inleidingen, geniet van de concerten en achteraf de concertervaringen vol enthousiasme met elkaar wil delen. Reiservaringen zijn beslist rijker naargelang de programma’s op locatie aantrekkelijker zijn en de groep als geheel in een soort heerlijke flow van de ene optimale ervaring naar de andere gaat. Hoe beter die cyclus in balans is, des te warmer worden de onderlinge contacten en wordt alles intenser beleefd. Indrukken die achteraf mooie herinneringen opleveren en vaak weer aanleiding zijn om een volgende reis te gaan maken. Natuurlijk is de kwaliteit van de hotels van belang, maar vaak gaat het vooral om de aantrekkelijkheid van de programma’s en het genieten van bijzondere locaties.

Reiservaringen had ik eerder als algemeen directeur van het Orkest van het Oosten (periode 1996-2005) al ruimschoots opgedaan tijdens diverse internationale orkesttournees. Het kroonjuweel onder die reizen was zonder enige twijfel de tournee van ruim drie weken naar de Verenigde Staten van Amerika in 2000 onder leiding van toenmalig chef-dirigent Jaap van Zweden, met als hoogtepunt een concert in de legendarische Carnegie Hall New York. Een reis als megaklus voor een orkestdirecteur, want drie weken toeren met een gezelschap van iets meer dan honderd mensen vraagt om een uitgekiende voorbereiding. Tijdens zo’n tournee is wat ik “flow in balans” zou willen noemen cruciaal. Het gaat daarbij zowel om de aantrekkelijkheid van de programma’s voor musici om te spelen als voor het publiek om ervan te kunnen genieten, het spelen met aansprekende solisten, het aandoen van bijzondere en bij voorkeur historische concertlocaties en vooral een goede sfeer tussen de musici onderling. Kortom, bij een geslaagde tournee draait het vooral om mooie programma’s die vol overtuiging worden gespeeld door geïnspireerde muzikanten voor een zaal vol luisteraars.

Programmasamenstelling

Een goed programma samenstellen is een kunst op zich. Dat is belangrijker naargelang een programma deel uitmaakt van een cyclus. Van 1980 tot 1996 was ik als programmamaker verbonden aan de afdeling Klassieke Muziek van de AVRO, met als hoofdtaak het programmeren en produceren van concerten met de omroeporkesten evenals de registratie en uitzending van landelijke orkesten waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest. Zo herinner ik me nog goed hoe grote meervoudige concertprojecten tot stand kwamen zoals het meerdaagse “Elgar Festival” en “De school van César Franck” in Muziekcentrum Vredenburg Utrecht, de viervoudige Requiemserie en een serie rondom de componistenkring van Willem Pijper in het Concertgebouw Amsterdam, de serie “Jugendstil, Sezession, Art Nouveau” met het Residentie Orkest en samen met Het Concertgebouw Amsterdam de ontwikkeling van Het Zondagochtendconcert; een programmaformule die ook nu nog wekelijks rechtstreeks vanuit deze zaal op de zondagochtend wordt uitgezonden. Maar ook tijdens mijn rol als vast panellid van het programma Discotabel, waar vaak uitgebreid op de kwaliteit en samenstelling van programma’s werd ingegaan, kwam het belang van een uitgebalanceerde programmering vaak ter sprake.

Nog even terug naar het toenmalige Orkest van het Oosten dat nu als Phion door het leven gaat. Als ik nu nog musici uit de periode van de USA-tournee ontmoet, hebben we het na zoveel jaren vaak over het concert in Carnegie Hall New York als onuitwisbaar indrukwekkend hoogtepunt. Het was een reis waarbij een doordacht en uitgebalanceerd programma evenzo belangrijk was als aandacht voor de musici van het orkest. Vooraf werden duidelijke doelen gesteld die vol overtuiging werden aangegaan. En als de reis volgens plan verliep, leverde dat achteraf voor velen herinneringen op die als een unieke ervaring zijn opgeslagen. Bij een Hannick-reis is dat niet anders. Deze keer niet als programmasamensteller, dat belangrijke werk wordt door Hannick gedaan, maar het begeleiden en informeren van onze gasten

Tijdens deze reizen waren de aantrekkelijkheid van concertprogramma’s en het bezoek aan belangrijke historische locaties natuurlijk evenzo van belang voor het welslagen van een reis. Maar evenals bij de orkesttournees zijn het vooral de gasten zelf die de kleur en het welslagen van een reis bepalen. Zij bepalen de sfeer, of liever gezegd ‘de flow’ die achteraf zo kenmerkend is voor elke reis. Een geslaagde reis wordt vooral bepaald door een sfeer van onderlinge vriendelijkheid en vriendschap. Oog voor deze combinatie is misschien nog wel de belangrijkste taak van de tourleider.

Over die rol zei filosoof Albert Camus eens:

“Loop niet achter me aan, ik zal misschien niet leiden.
Loop niet voor me, ik zal misschien niet volgen.
Loop gewoon naast me en wees mijn vriend.”

Zo ervaar ik vaak de reizen met Hannick. Heerlijk met elkaar op pad, en in alle vriendelijkheid met elkaar genieten van prachtige concerten op mooie en bijzondere locaties. Oh ja, natuurlijk is ook een voortreffelijk maal en een borrel achteraf in een goed hotel van belang. Kan ik niet ontkennen.

Brochure aanvragen